Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) incognita (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie tereny górskie w środkowej i północnej części Europy. W Polsce notowany zaledwie z kilku stanowisk, przy czym występowanie na Śląsku Dolnym wymaga dalszych, dokładnych badań, gdyż stanowisko podane przez J. Gerhardta (1907) nie było później (1910) przez tego autora uwzględnione w spisie chrząszczy śląskich. Znajdowany przeważnie w lasach iglastych w miejscach wilgotnych, pod leżącymi wiązkami chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Ligota Wielka woj. Opole (Gerhardt 1907); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1924, Nowotny i Polentz 1933); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Kolbe W. 1924), Góry Kłodzkie (Scholz R. 1929f); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Tenenbaum 1931); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Gerhardt 1893d, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Wanka 1927, Horion 1935, Horion 1951)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe