Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) triangulum (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany również z Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk, przy czym dane z Pobrzeża Bałtyku opierają, się na znaleziskach sprzed przeszło 120 lat. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, przy soku wyciekającym z drzew oraz pod napływkami na wybrzeżu morskim.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Kraatz 1856c, Redtenbacher L. 1858, Bach 1860, Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Ganglbauer 1895, Reitter 1909, Kuhnt 1912); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Scholz R. 1929, Kolbe W. 1931, Goos M. 1973); Górny Śląsk: Potępa woj, Katowice, rezerwat Łężczak w okolicy Raciborza (Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Nabagło 1974); «Śląsk» (Scholz R. 1932i, Scholz R. 1934p, Scholz R. 1934r, Horion 1951)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: — terra typica! dla Homalota triangulum Kraatz