Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Dimetrota) nigripes (Thomson, 1856b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie — w Fennoskandii sięga do skrajnych prowincji północnych. W Polsce znany tylko z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste do wysokości około 2000 m n.p.m. Znajdowany przeważnie wśród rozkładających się szczątków organicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1935); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951)