Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Dimetrota) setigera (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z północnej części Europy (w Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe), wykazywany również ze środkowej części kontynentu, zwłaszcza z obszarów górskich (w Alpach sięga do około 2000 m n.p.m.). Na terenach nizinnych bardzo rzadko spotykany. Notowany też z Włoch i Ameryki Północnej. W Polsce chrząszcz mało znany, wykazany tylko ogólnikowo ze Śląska i Prus oraz z trzech krain bez wyszczególnienia stanowisk, tak więc występowanie omawianego gatunku na tych obszarach wymaga dalszych badań. Występuje przeważnie w lasach podgórskich i górskich pod różnego rodzaju gnijącymi substancjami, niekiedy znajdowany w gniazdach świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1886); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Tenenbaum 1931); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Wanka 1927)