Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Dimetrota) subrugosa (Kiesenwetter in Märkel et Kiesenwetter, 1848)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek obejmujący zasięgiem górskie i podgórskie obszary w środkowej i wschodniej części środkowej Europy; z terenów nizinnych bardzo rzadko wykazywany. W Polsce notowany tylko raz przed około 50 laty, a dane o występowaniu na terenie byłych Prus budzą wątpliwości. Poławiany przeważnie pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); «Prusy» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)