Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alevonota egregia (Rye, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej i południowej części Europy, poza tym rzadko i sporadycznie spotykany w środkowej i południowej części środkowej Europy. W Polsce notowany tylko raz przed przeszło 60 laty z jednego stanowiska. Występuje na terenach kserotermicznych. Omyłkowo wykazany z Beskidów (Gerhardt 1910) — dane te, jak wykazał W. Kolbe (1918), odnoszą się do Alevonota gracilenta (Er.). Również ogólnikowa wzmianka o występowaniu omawianego gatunku w «Guberni Piotrkowskiej» (Jakobson 1909) budzi wątpliwości.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Kolbe W. 1914); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Horion 1951); «Beskidy» (Gerhardt 1910); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)