Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Halobrecta puncticeps (Thomson, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek słonawiskowy, zamieszkujący pobrzeża morskie, głównie w południowej i zachodniej części Europy, notowany także z nielicznych stanowisk na południowych wybrzeżach Bałtyku i w Fennoskandii. Z naszego wybrzeża znany tylko z Gdańska na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat; inne dane są ogólnikowe, dlatego też występowanie tego chrząszcza w Polsce winno być potwierdzone nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.