Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alianta incana (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, na Wyspach Brytyjskich, w Danii i południowej Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje przeważnie na pobrzeżach wód i na terenach moczarowych, gdzie znajdowany jest na roślinach nadwodnych, a w zimie często w łodygach pałki wąskolistnej — Typha angustifolia L. i trzciny pospolitej — Phragmites communis Trin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Dorn 1919); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1944); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)