Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zyras (Zyras) haworthi (Stephens, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazywany również z Kaukazu. W Polsce sporadycznie i rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla miejsce kserotermiczne na obszarach nizinnych i w niższych partiach górskich. Występuje na terenach nasłonecznionych, zwłaszcza na glebach wapiennych — w gniazdach mrówek Lasius fuliginosus (Latr.) oraz w ich sąsiedztwie pod opadłym listowiem, w ściółce i wśród suchych mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1942, Horion 1967); Nizina Mazowiecka: Jeziorna koło Warszawy (Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Wilke O.A. 1889, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Bach 1860, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Rybiński 1897); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zamość (Horion 1967); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Jakobson 1909); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910)