Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zyras (Pella) similis (Märkel, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek południowopalearktyczny, rozsiedlony w środkowej i lokalnie w południowej części Europy, na wschód przez Syberię sięgający do Japonii. Wszędzie, również w Polsce, sporadycznie i rzadko spotykany, przy czym większość danych o rozmieszczeniu pochodzi z ubiegłego stulecia. Dawne wzmianki K. Letznera sprzed około stu lat, prócz danych odnoszących się do Śląska Dolnego, winny być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż nie zostały uwzględnione przez J. Gerhardta (1910) w spisie chrząszczy śląskich. Występuje najczęściej w sąsiedztwie gniazd mrówek Lasius fuliginosus (Latr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886); Dolny Śląsk (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Horion 1967); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Horion 1967); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1951); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)