Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, zachodniej Syberii, Azji Mniejszej i na Kaukazie. Wykazuje zróżnicowanie na kilka podgatunków, których rozmieszczenie nie jest jeszcze dokładnie określone. Żyje w gniazdach różnych gatunków mrówek z rodzaju Formica L. i zależnie od gatunku, u którego zamieszkuje tworzy pięć ras biologicznych, różniących się ubarwieniem, wielkością, formą przedplecza i mikrorzeźbą odwłoka. W mrowiskach przebywają zarówno osobniki dorosłe, jak i postacie rozwojowe chrząszczy. Poza gniazdami chrząszcze są spotykane w czasie wędrówek mrówek. Z Polski wykazane są trzy podgatunki, przy czym wiele danych o ich rozmieszczeniu opartych jest jedynie na znaleziskach z ubiegłego stulecia, a nawet sprzed przeszło stu lat — występowanie na naszym obszarze wymaga zatem dokładniejszych badań, tym bardziej, że żaden z podgatunków nie był dotychczas notowany ze środkowej i wschodniej części kraju.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]