Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeopora angustiformis Baudi, 1870
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Afryki Północnej przez cały kontynent europejski aż do Anglii i południowej części Fennoskandii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany tylko z siedmiu krain. Żyje w chodnikach larw chrząszczy podkorowych, zwłaszcza korników i kózek. Pod korą drzew iglastych znajdowany w chodnikach korników Hylurgops palliatus (Gyll.) i Pityogenes quadridens (Hartig).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Kinelski i Szujecki 1964, Horion 1967, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Gidaszewski 1974); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Horion 1967, Szujecki 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Reitter 1909, Reitter 1910, Kuhnt 1912, Polentz 1932b, Ihssen 1935); Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Kolbe W. 1931); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Bałazy 1966); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Bercio 1927, Ihssen 1935); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913)