Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilyobates propinquus (Aubé, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy. Przez Polskę przebiega wschodnia granica jego zasięgu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach południowo-zachodnich. Zasiedla tereny pagórkowate i niższe położenia na podgórzach. Występuje w wilgotnych lasach, na pobrzeżach strumieni, rzek i rowów — pod opadłym listowiem, napływkami, wśród mchów, niekiedy w gniazdach mrówek Formica rufa L. i Myrmica rubra (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.