Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Najpospolitszy gatunek omawianego rodzaju, szeroko rozpowszechniony prawie w całej Palearktyce, w Europie docierający do najdalszych krańców północnych; w miarę posuwania się na południe coraz rzadziej spotykany. W Polsce rzadko i sporadycznie znajdowany, znany tylko z siedmiu krain. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Poławiany w ściółce i wśród mchów, w miejscach wilgotnych, na torfowiskach i pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Szujecki 1966), Koszalin (Lüllwitz 1916, Szujecki 1966); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krowice koło Skwierzyny (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1874, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec (Rybiński 1897); Beskid Zachodni: Strumień (Wanka 1920), okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912)