Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera nigrita Mannerheim, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, występujący w całej środkowej i północnej części Europy. W Polsce na ogół notowany z pojedynczych stanowisk w kilku krainach — tylko na Śląsku znany z większej liczby miejscowości. Zasiedla szlamiste pobrzeża rzek, stawów i kałuż oraz zacienione miejsca wilgotne w lasach. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Dąbrówno woj. Olsztyn Lentz 1879, Szujecki 1963
KFP 8 Nizina Mazowiecka Pomiechówek koło Nowego Dworu Mazowieckiego Szujecki 1963
KFP 8 Dolny Śląsk Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1931b, Polentz 1932b, Polentz 1943
KFP 8 Górny Śląsk Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1940
KFP 8 Beskid Zachodni Strumień Wanka 1920
KFP 8 Polska Horion 1967
KFP 8 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Śląsk» Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1963