Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera riparia Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w całej Europie i Afryce Północnej, notowany również z Kaukazu i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk i niewielu krain. Zamieszkuje obszary nizinne i podgórskie oraz górskie doliny rzeczne. Występuje w miejscach wilgotnych, zwłaszcza na torfowiskach i pobrzeżach wód oraz bagnistych łąkach łęgowych — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami, w ściółce oraz przy podstawie pni wierzb i topól.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1905, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Scholz R. 1931b, Polentz 1932, Polentz 1932b); Górny Śląsk: Łacza woj. Katowice (Kolbe W. 1927); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dąbie woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c, Horion 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)