Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera rufescens Kraatz, 1856c
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie ze środkowej części Europy, na północ sięgający do południowych części Anglii i Szwecji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z dwu krain, od 60 lat nie notowany. Zasiedla biotopy wilgotne: bagniska leśne, łąki łęgowe, podmokłe olszyny, zacienione rowy w lasach. Poławiany przeważnie wśród mchów i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.