Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera uliginosa Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący całą środkową część Europy — zachodnia granica jego zasięgu przebiega wzdłuż Renu. Notowany też z Anglii, Danii, południowych części Szwecji i Finlandii. W Polsce kusak rzadko spotykany, znany na ogół tylko z pojedynczych, stanowisk w kilku krainach, tylko na Śląsku Dolnym notowany z liczniejszych miejscowości. Występuje w miejscach wilgotnych, głównie na terenach otwartych, rzadziej lesistych. Poławiany wśród mchów, w ściółce, pod napływkami i wilgotnymi opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Kaczynos koło Malborka Lentz 1876, Lentz 1879
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Góra Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910
KFP 8 Nizina Mazowiecka Brok nad Bugiem Szujecki A.*
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1932
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Zwierzyniec Rybiński 1897
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b, Horion 1967
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1967