Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ityocara rubens (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony od Francji (prócz obszarów górskich), północnych Włoch i Rumunii przez całą środkową Europę aż do południowych części Anglii, Szwecji i Finlandii, wykazywany również z Ameryki Północnej. Wszędzie notowany jako duża rzadkość oraz uważany za relikt preglacjalny, występujący w środkowej części Europy na rozproszonych stanowiskach w obszarach bagienno-torfowiskowych. W Polsce znany tylko z trzech krain, od około 50 lat nie znajdowany. Poławiany w detrytusie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Warszawa-Wawer (Szujecki 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); «Prusy» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)