Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amarochara (Mniobates) forticornis (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową część Europy, na wschód sięgający do Kaukazu i Armeńskiej SRR, znany również z Anglii, Danii oraz z pojedynczych stanowisk w Holandii, Belgii i południowej Szwecji. Wszędzie występuje rzadko i lokalnie. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla tereny pagórkowate, podgórza i górskie doliny rzeczne. Znajdowany w detrytusie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, przeważnie w miejscach wilgotnych, na pobrzeżach rzek i stawów, na polach uprawnych, w dołach po wybranym piasku łub żwirze, ale również na zboczach kserotermicznych pod kamieniami i w kępach trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1967); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Tenenbaum 1937); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910), Pawłowice Wielkie koło Wrocławia (Goos M. 1973); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846, Zebe G. 1852); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1886, Gerhardt 1910); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951)