Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ocalea concolor Kiesenwetter in Kraatz, 1847b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do obszarów górzystych w środkowej części Europy, we Francji, północnych Włoszech i Jugosławii; najdalej na północ wysunięte, izolowane stanowiska leżą w Danii i Holandii. W Polsce po raz pierwszy ogólnikowo wzmiankowany ze Śląska przez J. Schilsky'ego i na tej podstawie podawany później z tego obszaru przez innych autorów. O występowaniu na Śląsku wątpi A. Horion (1967). Ostatnio znaleziony w Bieszczadach. Zasiedla miejsca piaszczyste i zacienione na pobrzeżach rzek i strumieni, gdzie przeważnie znajdowany jest pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, również wśród wilgotnych mchów i korzeni roślin wodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Reitter 1909, Tenenbaum 1923)