Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apimela macella (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozpowszechniony w całej środkowej części Europy, na zachód sięgający do środkowej i południowej Francji, a na południe do środkowych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu. W Polsce na ogół notowany z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku znany z kilku miejscowości. Zasiedla pobrzeża rzek i potoków wypływających z gór. Poławiany w miejscach piaszczystych i na żwirowiskach pod kamieniami, napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1915, Horion 1967); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931); «Śląsk» (Jakobson 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)