Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyrtonychochaeta falsa Lohse, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górskich w południowym Tyrolu, Alpach i Sudetach, notowany również z Karpat. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony; brak jest dotychczas udokumentowanych danych o występowaniu omawianego gatunku w polskich Sudetach i Karpatach, ogólnikowo jest jednak wzmiankowany z tych obszarów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Karpaty» (Scheerpeltz 1956); «Sudety» (Scheerpeltz 1956, Lohse 1974)