Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deubelia picina (Aubé, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Irlandii i południowej Anglii, północnej Szwecji, Finlandii i Karelskiej ASRR przez całą środkową część Europy aż do Francji, Włoch, Bośni, Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR. W Polsce znany z nielicznych stanowisk i niewielu krain. Zasiedla tereny nizinne, niższe położenia na podgórzach, oraz górskie doliny rzeczne. Występuje w miejscach bagnistych, na torfowiskach, pobrzeżach wód i w wilgotnych lasach łęgowych. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami, wśród wilgotnych mchów i roślinności bagiennej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Hubenthal 1922, Horion 1967), Oława (Polentz 1932b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1909, Ihssen 1935, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Śląsk» (Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1910)