Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ocyusida rufescens (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową część Europy oraz obszary górskie aż do strefy alpejskiej w południowej Europie. Wszędzie, również w Polsce, bardzo rzadko znajdowany. Zamieszkuje głównie obszary lesiste, gdzie występuje pod opadłym igliwiem i listowiem, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w ściółce, wśród mchów na pieńkach i powalonych drzewach, pod zmurszałą korą i starymi wiązkami chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.