Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxypoda (Oxypoda) vittata Märkel, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i południowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany również z Algierii. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko. Zasiedla obszary nizinne, pogórza i niższe położenia górskie. Znajdowany przeważnie w zmurszałych pniach i pniakach zamieszkałych przez mrówki z rodzaju Lasius F., choć nie jest typowym myrmekofilem, gdyż znajdowany bywa też pod opadłym listowiem, przy soku wyciekającym z drzew, na padlinie oraz w gniazdach kretów, królików, lisów, chomików, świstaków, a nawet trzmieli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Tenenbaum 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Tenenbaum 1937); Bieszczady (Szujecki A.*); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1937); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Arndt 1924, Tenenbaum 1937); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910)