Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxypoda (Podoxya) doderoi Bernhauer, 1902b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rzadko i sporadycznie spotykany w środkowej i wschodniej części Europy oraz w południowej Finlandii i Szwecji, notowany ponadto z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany tylko z dwu stanowisk. Spotykany przeważnie na terenach lesistych pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów i pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1967); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Kolbe W. 1931, Horion 1935); «Śląsk» (Horion 1951)