Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxypoda (Mycetodrepa) formosa Kraatz, 1856c
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, notowany również z Afryki Północnej i Kaukazu. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk tylko w sześciu krainach południowych. Występuje na terenach pagórkowatych i górzystych w grzybach z rodzajów gołąbek— Russula Pers. i lejkówka — Clitocybe (Fr.) Quél. oraz w mleczaju rydzu — Lactarius deliciosus (Fr.) Gray.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Horion 1967); Sudety Zachodnie: Wałbrzych (Gerhardt 1901); Sudety Wschodnie (Letzner 1880, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax 1921); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: Bystre (Rybiński 1903); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Horion 1951); «Galicja» (Horion 1967)