Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Devia prospera (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych Włoch i Chorwacji, notowany również z Ameryki Północnej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z kilku miejscowości położonych w trzech krainach. Zasiedla pobrzeża płynących wód, głównie w obszarach podgórskich i górskich, niekiedy znoszony wodami powodziowymi na tereny nizinne, ale nie aklimatyzuje się tam na stałe. Znajdowany pod napływkami, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, pod opadłym listowiem w lasach łęgowych i wśród mchów porastających stare wierzby i olchy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Horion 1967); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Cieszyn (Gerhardt 1910, Gerhardt 1913, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «obszar nad Wisłą i Odrą» (Horion 1967)