Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eurymniusa crassa (Eppelsheim, 1883)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek wykazywany z nielicznych, stanowisk w środkowej części Europy oraz w sąsiadujących z nią krajach (Dania, południowa Francja, północne Włochy, Jugosławia i Rumunia). Wszędzie nadzwyczaj rzadko spotykany. Z Polski znany tylko z dwu okazów znalezionych w kwietniu 1908 r. w Krakowie (Horion 1967). Wymagania ekologiczne słabo poznane, poławiany wśród mchów i porostów na zmurszałej korze starych pni i pniaków, pod opadłymi, wilgotnymi liśćmi na terenach bagiennych, w grzybach i hubach oraz wśród korzeni kęp trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Horion 1967