Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w południowej części północnej Europy oraz w środkowej Europie, na południe docierający do środkowej Francji, północnych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany na ogół z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku poławiany w liczniejszych miejscowościach. Występuje lokalnie na terenach nizinnych i w niższych położeniach na podgórzach (do około 400 m n.p.m.). Żyje w gniazdach ptaków, zwłaszcza zasiedlających dziuple drzew, niekiedy również w gniazdach nadrzewnych i naziemnych — także w skrzynkach lęgowych. W zimie spotykany w murszu drzew, pod obluźnioną korą, wśród mchów na pniach i pieńkach oraz pod opadłym listowiem przy podstawie pni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1967), Gdańsk (Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Trzcinno woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno woj. Olsztyn (Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jędrzychowice woj. Leszno (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Trąbki koło Pilawy (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Scholz R. 1931b, Scholz R. 1935, Polentz 1932, Polentz 1942); Sudety Zachodnie: Brachów (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Międzygórze (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)