Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie od Wysp Brytyjskich i północnych prowincji Fennoskandii przez całą środkową część kontynentu aż do Francji i północnych Włoch. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, rozproszonych w różnych częściach kraju. Przeważnie występuje lokalnie, ale w miejscach pojawu na ogół w dużej liczbie osobników. Żyje w gniazdach jaskółki brzegówki — Riparia riparia (L.). Szczególnie licznie można go łowić jesienią po opuszczeniu gniazd przez ptaki albo w pobliżu gniazd, w piasku, wśród roślin u podstawy skarp lub pionowych stoków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku delta Nogatu Vorbringer 1902
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Enderlein 1908, Schmidt G. 1935, Kleine 1940
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Milicz Kolbe W. 1924
KFP 8 Nizina Mazowiecka Kinelski i Szujecki 1959, Szwejda 1974
KFP 8 Dolny Śląsk Gerhardt 1900b, Gerhardt 1900d, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Scholz R. i Hinke 1919, Scholz R. 1927d
KFP 8 Sudety Wschodnie Stronie Śląskie Kolbe W. 1921, Kolbe W. 1924
KFP 8 Sudety Wschodnie Międzygórze Gerhardt 1898b
KFP 8 Beskid Zachodni okolice Cieszyna Wanka 1920
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Arndt 1924