Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony w północnej i środkowej części Europy, w Fennoskandii sięgający do skrajnych prowincji północnych, notowany także z Kaukazu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko poławiany, znany tylko z trzech krain. Choć na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, to jednak w miejscach pojawu występuje w ogromnych ilościach, nawet w tysiącach osobników. Żyje w gniazdach ptaków drapieżnych: myszołowa zwyczajnego — Buteo buteo (L.), jastrzębia gołębiarza — Accipiter gentilis (L.), krogulca — Accipiter nisus (L.), kani czarnej — Milvus migrans (Bodd.) i trzmielojada — Pernis apivorus (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Dolny Śląsk (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Polentz 1944); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1938); Polska (Horion 1967); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)