Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozsiedlony w północnej i środkowej części Europy, w Fennoskandii sięgający do skrajnych prowincji północnych, notowany także z Kaukazu. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko poławiany, znany tylko z trzech krain. Choć na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, to jednak w miejscach pojawu występuje w ogromnych ilościach, nawet w tysiącach osobników. Żyje w gniazdach ptaków drapieżnych: myszołowa zwyczajnego — Buteo buteo (L.), jastrzębia gołębiarza — Accipiter gentilis (L.), krogulca — Accipiter nisus (L.), kani czarnej — Milvus migrans (Bodd.) i trzmielojada — Pernis apivorus (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1967
KFP 8 Dolny Śląsk Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Polentz 1944
KFP 8 Górny Śląsk Bytom Polentz 1938
KFP 8 Polska Horion 1967
KFP 8 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913