Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa pulla (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych części północnych oraz Półwyspu Iberyjskiego. W Polsce, chociaż brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i górskie, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Występuje w gniazdach ptaków zasiedlających dziuple drzew, zwłaszcza w gniazdach sów i dzięciołów, spotykany również w gniazdach wron i srok oraz w skrzynkach lęgowych. Niekiedy znajdowany w gniazdach myszy w dziuplach przy podstawie pni, jak również wśród mchów i opadłego listowia koło starych drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 8 Pojezierze Pomorskie Klucz woj. Szczecin Kleine 1940
KFP 8 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1967
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1886, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Wagner H. 1941
KFP 8 Nizina Mazowiecka Podkowa Leśna koło Warszawy Gotzman i Szujecki 1968
KFP 8 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Szujecki 1968
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Polentz 1942, Polentz 1944
KFP 8 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 8 Górny Śląsk Taciszów koło Gliwic Kolbe W. 1924
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Kotula 1872, Kotula 1873
KFP 8 Sudety Zachodnie Letzner 1886, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 8 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 8 Polska Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Arndt 1924
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873