Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Aleochara) laticornis Kraatz, 1856c
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, wykazywany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Zasiedla tereny nizinne i podgórskie, gdzie występuje w dolinach rzecznych i lasach łęgowych — pod opadłym listowiem, w napływkach, gnijących grzybach, na padlinie i pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jędrzychowice woj. Leszno (Horion 1967); Dolny Śląsk: Sokolniki woj. Wałbrzych (Horion 1967); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Tenenbaum 1931)