Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Heterochara) spissicornis Erichson, 1839b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, notowany poza tym z południowej Szwecji, Kaukazu i Turkiestanu. Wszędzie rzadko i sporadycznie, najczęściej pojedynczo spotykany. W Polsce notowany tylko z dwu stanowisk. Uważany za relikt okresu postglacjalnego. Występuje na kserotermicznych zboczach, nasłonecznionych terenach piaszczystych i w dołach po wybranym piasku. Poławiany na trawach, w norach lisów i w gniazdach mrówek Tetramorium caespitum (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1942, Horion 1967); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1936), Przemyśl (Horion 1967); «Pomorze» (Horion 1951)