Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Polychara) diversa (Sahlberg, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej krańców północnych, a na wschód przez Syberię docierający do Władywostoku. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk. Chrząszcz występujący głównie jako synantrop w pomieszczeniach dla królików i kur, ponadto znajdowany w szopach, piwnicach, stodołach i stogach, a nawet w grotach i jaskiniach. Poławiany pod ekskrementami, w nawozie, kompoście, resztkach słomy i siana, na padlinie, pojedynczo przy soku wyciekającym z drzew, w murszu pni, pod gnijącymi liśćmi oraz w gniazdach myszy i kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki (Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Pax i Maschke 1935); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931); Polska (Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)