Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Polychara) moerens Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie rozmieszczony od najdalszych krańców północnych przez środkową część kontynentu aż do Francji, północnych Włoch, Banatu, Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach, przy czym większość danych oparta jest na znaleziskach z ubiegłego wieku; z wielu obszarów jeszcze nie notowany. W środkowej części Europy zasiedla głównie tereny pagórkowate i górzyste, docierając do górnej granicy lasu. Występuje przeważnie w gnijących grzybach z rodzajów: borowik — Boletus (Dill.) Fr., gąska — Tricholoma (Fr.) Quél. i muchomor — Amanita (Pers.) Hooke, pojedynczo spotykany na padlinie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Sopot (Helm 1901); Pojezierze Pomorskie: Goleniów (Kleine 1940), Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Szujecki 1968), Puszcza Biała — leśnictwo Leszczydół, Puszcza Kampinoska — nadl. Kromnów (Szujecki 1978); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze: Wieprzowe Jezioro (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886)