Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Polychara) rufitarsis Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Wysokogórski gatunek o zasięgu ograniczonym do gór środkowej części Europy, Francji, Szwajcarii i północnych Włoch, notowany też z Bośni. Wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce pewne stanowiska leżą w Sudetach i Beskidach Zachodnich, na stanowiska nizinne bywa prawdopodobnie znoszony z gór wiatrami lub wodami powodziowymi. Występuje głównie w strefie subalpejskiej: na halach — pod przesuszonym nawozem krowim oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi; ponad górną granicą lasu — na pobrzeżach pól śnieżnych lub w innych miejscach wilgotnych, pod kamieniami, wśród kęp trawy, mchów i porostów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1874e, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910
KFP 8 Wzgórza Trzebnickie koło Międzyborza Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Sudety Zachodnie Karkonosze Koltze 1873, Letzner 1874e, Letzner 1876, Letzner 1880, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1967
KFP 8 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Gerhardt 1910, Scholz R. 1929f
KFP 8 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967
KFP 8 Tatry Rybiński 1897
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909
KFP 8 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889, Jakobson 1910
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951
KFP 8 «Karpaty» Horion 1967
KFP 8 «Sudety» Horion 1967
KFP 8 «Beskidy» Horion 1967