Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Coprochara) bilineata Gyllenhal, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozmieszczony od najdalszych krańców północnych aż do krajów śródziemnomorskich, przy czym w miarę posuwania się na południe coraz częściej spotykany na obszarach górskich, rzadziej natomiast na nizinach. Wprawdzie brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, prawdopodobnie jednak występuje w Polsce na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, gnijącymi grzybami, pod ekskrementami. Larwy rozwijają się jako pasożyty w pupariach muchówek. Z uwagi na niszczenie muchówek szkodliwych w uprawach kapusty, kalafiorów i niektórych roślin okopowych, jest gatunkiem pożytecznym w rolnictwie. Znaczne straty ponosi jednak w wyniku chemicznych zabiegów, stosowanych w celu ochrony roślin — większe niż szkodniki, przeciw którym zabiegi te są wymierzone.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1880, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Eichler W. 1929, Arnold 1936, Miczulski i Pawelska 1964); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szwejda 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1879, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie: Malin koło Trzebnicy (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Lubelska: Osiny koło Puław (Honczarenko 1964), okolice Lublina (Anasiewicz i Sandner 1976); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Międzygórze (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)