Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Coprochara) verna Say, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozprzestrzeniony głównie na pobrzeżach morskich, rzadziej spotykany w głębi lądu; na północ dociera do Karelii, Finlandii, środkowej Szwecji i południowej Norwegii, notowany ponadto z południowej części Afryki. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje głównie w miejscach piaszczystych pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi — wypielonym zielskiem, opadłymi listowiem, ściętymi trzcinami oraz wyrzuconymi na brzeg morszczynami. Poławiany też na padlinie, w nawozie i pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Jelitkowo (Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1879, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Skorocice (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Międzygórze (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)