Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Coprochara) verna Say, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozprzestrzeniony głównie na pobrzeżach morskich, rzadziej spotykany w głębi lądu; na północ dociera do Karelii, Finlandii, środkowej Szwecji i południowej Norwegii, notowany ponadto z południowej części Afryki. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje głównie w miejscach piaszczystych pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi — wypielonym zielskiem, opadłymi listowiem, ściętymi trzcinami oraz wyrzuconymi na brzeg morszczynami. Poławiany też na padlinie, w nawozie i pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk-Jelitkowo Lentz 1879
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 8 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936
KFP 8 Nizina Mazowiecka Ostrów Mazowiecka Szujecki A.*
KFP 8 Podlasie Białystok Roubal 1910b
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1879, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1910, Goos M. 1973
KFP 8 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 8 Wyżyna Małopolska Skorocice Szujecki A.*
KFP 8 Sudety Zachodnie Gerhardt 1910
KFP 8 Sudety Wschodnie Międzygórze Gerhardt 1907, Gerhardt 1910
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 8 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1910