Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Emplenota) obscurella Gravenhorst, 1806
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek słonolubny, zamieszkujący europejskie wybrzeża Atlantyku (od Hiszpanii aż do Wysp Brytyjskich), Morza Północnego i Bałtyku; w miarę posuwania się na wschód zasięgu coraz rzadziej znajdowany. W Polsce rzadko, najczęściej ogólnikowo notowany z pobrzeża morskiego. Wzmianki o występowaniu na Roztoczu są niewiarygodne z uwagi na wymagania ekologiczne gatunku. Kusak drapieżny; larwy żerują w pupariach muchówek żyjących w gnijących morszczynach na piaszczystych wybrzeżach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Habelmann 1854, Kraatz 1856c, Lentz 1857, Lentz 1879, Bach 1860, Schilsky 1888, Ganglbauer 1895, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1967); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Roztocze: Stanowiska wątpliwe