Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Derodontus macularis (Fuss, 1850b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru Europy południowo-wschodniej — wykazywany z południowej Bawarii, Lasu Czeskiego, południowej Polski, Węgier, Austrii, Jugosławii i Rumunii. W Polsce należy do wielkich rzadkości — notowany dotychczas tylko z okolic Przemyśla, niedawno odkryty w Górach Świętokrzyskich, Pieninach i Bieszczadach. Rozwija się w owocnikach huby smoluchy żywicznej — Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst, występującej jako saprofit na martwym drewnie pni, głównie starych drzew iglastych, rzadziej liściastych. Postacie dojrzałe pojawiają się jesienią i są poławiane do wiosny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Burakowski B.*); Beskid Wschodni: góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1925b, Trella 1938), Brylińce pod Przemyślem (Trella 1925b), okolice Przemyśla (Trella 1939b); Bieszczady: góra Wielka Rawka (Burakowski B.*); Pieniny: Sutrówka (Burakowski B.*); «Galicja» (Jakobson 1913, Schenkling 1915); «Beskidy» (Lohse 1979)