Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) aurichalceus Küster, 1846b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek opisany z Włoch, wykazywany z południowej i środkowej Francji, Sardynii, południowej Szwajcarii i krajów Maghrebu. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne należy sądzić, że w Polsce nie występuje. Wykazany błędnie z Warszawy, jak sądzi M. mroczkowski (1954, 1954b, 1975), w wyniku jakiejś pomyłki.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913)