Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) erichsoni Ganglbauer, 1904
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy oraz w Azji Zachodniej, wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce dotychczas jeszcze nie został stwierdzony, ale istnieje możliwość jego występowania w południowej części kraju, gdyż jest notowany z Moraw i Słowacji. Dawne wzmianki o występowaniu omawianego gatunku u nas, oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia, budziły wątpliwości u niektórych autorów (mroczkowski 1954, 1975). Należy uznać wszystkie dotychczasowe dane za wątpliwe, gdyż są prawdopodobnie oparte na błędnie oznaczonych okazach (M. mroczkowski*). Postacie dojrzałe znajdowano na dębach i w ich sąsiedztwie, wśród mchów i opadłych liści, przy wyciekającym soku z pni oraz na niskiej roślinności rosnącej pod drzewami. Larwy występują na dębach w oprzędach gąsienic motyli — Lymantria dispar (L.) i Euproctis chrysorrhoea (L.) — odżywiają się wylinkami gąsienic tych motyli. Atakują też złoża jaj Ocneria dispar (L.). Przepoczwarczenie następuje na ziemi w sierpniu i imagines przezimowują.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wschowa Rottenberg 1868b, Horion 1955
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1955
KFP 11 Wzgórza Trzebnickie Trzebnica i okolice Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1955
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 11 «Śląsk» Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Horion 1951