Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Szeroko rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej (nie znany dotąd z Obszaru Orientalnego), w Europie sięgający na północ po najbardziej południowe rejony Fennoskandii. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze notowany z niektórych krain. Na swobodzie występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, wyżej w górach tylko jako synantrop. Zasiedla głównie suche tereny otwarte, gdzie żeruje na padlinie, kościach i ekskrementach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1861, Lentz 1879), Mielno (Labler 1921, Kleine 1940); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1936, Horion 1958, Kamiński 1972), Bielinek nad Odrą (Mroczkowski M.*); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b); Puszcza Białowieska: Narew koło Hajnówki (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Jeschke 1938); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Paruszowice (Scheidt 1919); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Łódź, Pabianice (Śliwiński 1958), Krzyżanowice koło Pińczowa, Wełcz koło Buska Zdroju (Mroczkowski M.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec (Mroczkowski M.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Dominik 1955b, Dominik 1970b); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Mroczkowski 1968); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Gerhardt 1896b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Dermestes Frischii kugel.