Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) gyllenhalii Castelnau, 1840b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek palearktyczny znany z niemal całej Europy, Kaukazu, Zakaukazia, Iranu, Kazachstanu i Syberii. W Europie na północ dochodzi do południowych prowincji Fennoskandii, natomiast na zachód nie dociera do obszaru nadatlantyckiego. Występuje w dwu podgatunkach, notowanych również z Polski. Żeruje na trupach zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Postać dojrzała zimuje w glebie lub ściółce leśnej, niekiedy jest spotykana również pod korą drzew. W polskich warunkach klimatycznych wywodzi się jedno pokolenie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]