Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Dermestes (Dermestinus) gyllenhalii gyllenhalii Castelnau, 1840b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozmieszczenie podgatunku nominotypowego na ogół takie samo jak całego gatunku. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk w zachodniej części kraju. Wobec braku okazów dowodowych rozmieszczenie omawianego gatunku na Roztoczu (tenenbaum 1913) winno być potwierdzone nowymi udokumentowanymi danymi (M. mroczkowski*). Zasiedla głównie tereny piaszczyste i wydmowe. Jest notowany jako drapieżca na kokonach motyla Yponomeuta padellus (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Świnoujście Horion 1955
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Mierzeja Wiślana,. Koszalin Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Jędrzychowice woj. Leszno Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1955
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Dębina Szulczewski 1922
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Horion 1955
KFP 11 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1955
KFP 11 Wyżyna Małopolska Buda Pabianicka Śliwiński 1958
KFP 11 Roztocze Hamernia woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975
KFP 11 «Pomorze» Horion 1951
KFP 11 «Prusy» Lentz 1857, Horion 1951
KFP 11 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888
KFP 11 «Śląsk» Gerhardt 1897, Kuhnt 1912, Horion 1951